Tin tài chính
BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2021

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2021

I-Group 05/07/2021 976 Tin tài chính

Ngày 06/04/2021, Cục thuế tỉnh Hải Dương bàn hành Công văn số 2138/CTHHU-TTHT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2021

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2021

I-Group 05/07/2021 916 Tin tài chính

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nội dung cụ thể như sau:

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon