Dịch vụ
Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

I-Group 03/07/2021 1360 Dịch vụ đào tạo

IPA cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp, lớp mở mới liên tục, được thực hành trên số liệu thực tế

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

I-Group 03/07/2021 1080 Tư vấn thuế

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

I-Group 03/07/2021 1166 Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

IPA cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

I-Group 26/06/2021 2598 Kiểm toán báo cáo tài chính

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

I-Group 26/06/2021 2787 Dịch vụ kế toán thuế

IPA cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

I-Group 26/06/2021 3249 Dịch vụ logistics

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon