I-GROUP AUDITING AND CONSULTING FIRM
Service
Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

I-Group 03/07/2021 1360 Training services

IPA cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp, lớp mở mới liên tục, được thực hành trên số liệu thực tế

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

I-Group 03/07/2021 1080 Taxes consultant

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

I-Group 03/07/2021 1166 Corporate Finance Consulting

IPA cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

I-Group 26/06/2021 2598 Audited financial statements

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

I-Group 26/06/2021 2787 Tax accounting services

IPA cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

I-Group 26/06/2021 3249 Services of Logistics

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Customers

Thank you hundreds of customers for trusting our service

0901.595.958
zalo icon