I-GROUP AUDITING AND CONSULTING FIRM
Maritime domestic news
NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2021/NĐ-CP VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2021/NĐ-CP VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ

I-Group 05/07/2021 327 Maritime domestic news

Ngày 19/04/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đối với các đối tượng sau:

Kiểm toán thuế tại cơ quan quản lý và thu thuế

Kiểm toán thuế tại cơ quan quản lý và thu thuế

I-Group 03/07/2021 346 Maritime domestic news

Hoạt động kiểm toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách thuế, cải cách hành chính, hiện đại hóa trong quản lý thuế. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, kiểm toán đã tham gia tích cực vào việc kiểm tra, đánh giá, xác nhận mức độ tin cậy, tính minh bạch của các thông tin kinh tế, tài chính, kiến nghị về cơ chế, chính sách, góp phần đáng kể vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về kinh tế, tài chính nói chung và chính sách về thuế nói riêng

Customers

Thank you hundreds of customers for trusting our service

0901.595.958
zalo icon